Kategori: Ideer

Den dominerende konservative filosofien for tolkning av Grunnloven har tjent sin hensikt, og forskere bør utvikle et mer moralsk rammeverk.