The State of School Food Reform: New York City Edition

erin.kkr/flickr


Nick Freudenberg, Amy Kwan og Kristen Mancinelli fra City University of New York School of Public Health ved Hunter College har laget en rapport om tilstanden til skolemat i New York City: 'Recipes for Health: Improving School Food in New York City ' ( Pdf ).

Rapporten handler om den 'pulserende og raskt voksende skolematbevegelsen i NYC.' Den:• Beskriver de ulike programmene og aktivitetene som forvandler matmiljøet i byens skoler.

• Forklarer hvordan skolematsystemet fungerer i New York City.

• Fremhever nylige forbedringer gjort av utdanningsdepartementet og andre byråer for å ta tak i problemer med matkvalitet og ernæring.

• Beskriver de vedvarende utfordringene byen står overfor med å tilby ideelle skolemåltider.

• Forklarer hvordan man kan iverksette tiltak for å støtte systemiske forbedringer av skolematmiljøet.

Hvis dette kan gjøres i New York City, kan det gjøres hvor som helst. Kom på jobb!


Dette innlegget vises også på foodpolitics.com .