Vil du bli med i utenrikstjenesten? Det er en app for det

Kan du få karakteren? Ta quizen og finn ut.

statedepartmentapp.jpg

TIL ny mobilapplikasjon for utenriksdepartementet gir potensielle utenrikstjenestemenn en smakebit på hva som kan være i vente for dem.

Appen, som markedsføres på nett og under karrieremesser, inkluderer glatte videointervjuer med diplomater som representerer avdelingens forskjellige spesialiteter, profiler av ambassadelivet i forskjellige nasjoner, grunnleggende informasjon om å bli med i utenrikstjenesten og hundrevis av eksempelspørsmål for å forberede seg til utenrikstjenesten Serviceoffiser test.
nextgovlogo180px.png
MER FRA NEXTGOV

Appen inneholder også informasjon om søknad om å bli med i utenrikstjenesten og en kalender over karrierearrangementer.

Appen ble utviklet med delvis finansiering fra IT Innovasjonsfond ved State's Office of eDiplomacy, sa utvikler Rachel Friedland. Friedland er utenriksdepartementets rekrutterings- og markedssjef.

Appen er tilgjengelig på Apple- og Android-enheter.

Kan du få karakteren?

Her er noen eksempler på spørsmål fra appens Test deg selv-seksjon. Spørsmålene vises ikke på opptaksprøven for utenrikstjenesten, men de 'utforsker områder som er inkludert i testen.' For et komplett sett med spørsmål og annen informasjon om å bli med i utenrikstjenesten, klikk her eller finn appen i appbutikkene for iTunes og Android.

1. Verdenshistorie og geografi:

Proporsjonal representasjon ved stemmegivning har hatt størst innvirkning på styringen i hvilke av følgende land?

Til Australia

B. Irland

C. Israel

D. New Zealand

2. Økonomi:

Fondsselskapet Franklin/Templeton introduserte nylig et nytt aksjefond som investerer i selskaper i fire land i rask utvikling. Fondet, kalt BRIC-fondet, refererer til hvilket sett med land?

A. Hviterussland, Rwanda, Irland, Tsjekkia

B. Belgia, Romania, Indonesia, Chile

C. Bolivia, Romania, Italia, Colombia

D. Brasil, Russland, India, Kina

3. Teknologi:

Hvilken beskriver best ikonene som vises på en Microsoft Word-verktøylinje for å justere tekst?

A. Bokstavene L,C,R

B. Serie med seks horisontale linjer

C. Bilder av en side med tekst

D. Piler som peker til venstre, høyre og opp og ned

4. Kommunikasjon:

Hvilken av de følgende retningslinjene, som ga mediekringkastere mandat til å presentere et mangfold av perspektiver på omstridte eller kontroversielle emner for å forhindre dominans fra ett enkelt synspunkt, ble opphevet av den amerikanske kongressen i 1987?

A. Kommunikasjonsanstendighetsloven

B. Liktidsregelen

C. Mediebiasregelen

D. Rettferdighetslæren

5. USAs regjering

Hvilket av følgende stemmesystemer gir vanligvis høyest valgdeltakelse?

A. Proporsjonal representasjon med lav terskel

B. Flertallsstemmegivning med enmannsdistrikter

C. Flertallsstemmegivning med omkjøringsvalg

D. Preferansestemmegivning ved bruk av andrevalg

6. USAs samfunn og kultur:

Handlingen der en enkelt fagforening forsøker å stenge en hel byggeplass eller et prosjekt

A. Er kjent som en sekundær boikott

B. Representerer en ulovlig handelsbegrensning

C. kalles felles plukkested

D. Ble tillatt av kongressen i 1977

7. Ledelse:

En utenrikstjenestemann som prøver å hjelpe en utenlandsk statsborger, sliter med en språkbarriere. Den mest effektive måten FSO kan legge til rette for kommunikasjon er å

A. Pantomime problemet og relaterte spørsmål

B. Snakk veldig høyt, og del ordene i forskjellige stavelser

C. Uttrykk frustrasjon over situasjonen

D. Bryt samtalen ned i små biter, bruk korte setninger og enkle spørsmål

Svarnøkkel: 1=C; 2=D; 3=B; 4=D; 5=A; 6=C; 7=D